News

Contact

 • Tel:027-68752253
 • E-mail:jeslove@126.com
 • Zip code:430072
 • Address:
  School of Physics and Technology,
  Wuhan University,
  299 Bayi Road,
  Wuchang District,
  Wuhan, Hubei,
  P. R. China
NewsHome >News

Prof. Hongxing Xu, Shunping Zhang, Zhiqiang Guan and some students attended GRC in Hong Kong

Source:Hongxing Xu Group    Release time:2017-07-06 15:26:17    Reading times:

Prof. Hongxing Xu, Shunping Zhang, Zhiqiang Guan and some students attended Plasmonically-Powered Processes Gordon Research Conference,hold on June 25-30,2017,in Hong Kong,China.The students attended included Jian Chen,Wen Chen,Qian Deng,Yang Li,Ke Wu,Weikang Liu,Wenqiang Wang,Fuping Zhang,Yexin Zhang,Xiaobo He,Junjun Shi,and Jiawei Sun.

Prof. Hongxing Xu is one of the chairs of the conference.Prof.Shunping Zhang gave a talk on "Nanocavity Plasmons:Quantifying Light-Matter Interaction."